kliknutím aktivujete zoom
načítám...
Nenašli jsme žádné výsledky
otevřená mapa
Pohled Cestovní mapa Družice Hybridní Terén Moje lokace Celá obrazovka Předch další
Výsledky vyhledávání

Prodej a pronájem nemovitostí

1. Osobní kontakt, zjištění potřeb

Zásadní roli při zahájení jakékoli spolupráce hraje vzájemná důvěra mezi oběma stranami – realitním makléřem a prodávajícím.

Při první osobní schůzce se především seznámím s vašimi představami a vyslechnu vaše potřeby. Tato první konzultace může proběhnout v naší realitní kanceláři, ale ještě lepší je setkání přímo v dané nemovitosti. Společně stanovíme strategii prodeje. Často je zapotřebí časovou osu prodeje řešit s ohledem na vaše další plány a pamatovat na časovou návaznost např. v případě, že prodáváte nemovitost, na kterou máte sami hypotéku, apod.

2. Posouzení ceny

Jak stanovit nabídkovou cenu, to je hned na začátku asi ta nejožehavější otázka. Ceny uvedené v inzerci jsou totiž do značné míry zavádějící, protože vycházejí z nabídek, které se nerealizovaly. Směrodatné jsou skutečně dosažené prodejní ceny, které jsou zachyceny např. v některých cenových mapách. Žádná nemovitost ale není stejná a jedinečné rozdíly je třeba správně zohlednit.

Správné nastavení ceny je klíčem k úspěchu. Nízká nabídková cena znamená pochopitelně zbytečnou ztrátu při prodeji, zatímco příliš vysoká cena vede k neúměrně dlouhému nabízení a poškození obrazu nemovitosti na trhu, což nakonec vede v řadě případů také ke zbytečně nízké prodejní ceně.

Na základě osobní návštěvy nemovitosti s použitím srovnávací analýzy provedu kalkulaci ceny, která je pro následný prodej zásadním krokem.

3. Uzavření smlouvy

Podpisem zprostředkovatelské smlouvy v naší realitní kanceláři svěříte vaši nemovitost do mojí péče a já tím získám oprávnění ji veřejně nabízet. Smlouva je vždy exkluzivní, a to z několika důvodů. Pokud bych nezastupoval prodávajícího výhradně, nic z toho, co bude následovat dál, bych pro vás jako svého klienta nemohl dělat, protože je to velmi časově i finančně náročné.

Makléř by měl být vždy profesionál a měl by se prodeji věnovat naplno. To je možné, jen pokud pracuje na prodeji exkluzivně.

4. Podklady

Nejdříve je třeba zajistit potřebné listiny prokazující vlastnictví nemovitosti, technické informace i Průkaz energetické náročnosti budov PENB. Zároveň je nezbytné ověřit právní stav nemovitosti na katastru nemovitostí (info o případných zástavách, věcných břemenech atd.). Pokud je to možné, tak si všechny tyto podklady zajišťuji sám.

5. Příprava nemovitosti na prodej, homestaging

Naplánujeme další setkání, protože byt se musí před prodejem upravit tak, aby na první pohled zaujal. Platí totiž, že první dojem a emoce při prodeji rozhodují.

Homestaging je účinný nástroj, s jehož pomocí prodáte svoji nemovitost rychleji a za vyšší cenu. Díky němu vyniknou pozitivní stránky, aniž bychom zakrývali nedostatky. Využívám většinou stávající nábytek a pracuji především s doplňky a barvami.

6. Příprava prezentace

Kvalitní fotografie jsou dnes základem úspěšného prodeje. Cílem je umět zaujmout nejen celkovým zpracováním, ale také zapojením hudby, barev a často i záběrů z dronu.

Z natáčení nebo focení vytvořím příspěvek na sociální sítě, kterým naladím první zájemce ještě před zveřejněním inzerátu na realitních serverech.

Přichází na řadu příprava poutavého prodejního textu do inzerce. Pro lepší představu o celkovém uspořádání nemovitosti doplním ještě půdorysy. Pro vybrané nemovitosti připravím i vlastní webovou stránku.

7. Realitní marketing

Vždy je zapotřebí zvolit optimální strategii a využít všech dostupných marketingových nástrojů k získání vážných zájemců. Proto udělám všechno proto, aby vaše nemovitost vystoupila z davu a vynikla mezi ostatními.

Zveřejním inzerát na placených realitních serverech i na svých webových stránkách, ale oslovím aktivně i ty zájemce za své vlastní databáze, kteří podobné bydlení poptávají.

8. Prohlídky

Na každou prohlídku se pečlivě připravuji a klientovi poskytnu veškeré potřebné informace a dokumenty, třeba i formou brožury.

Jednou z možných strategií může být i prohlídkový den, při kterém během několika hodin navštíví nemovitost více zájemců jeden po druhém. Takový prohlídkový maratón často přináší skvělé výsledky.

Pokud nebudete jako prodávající na prohlídkách přítomni, budu vás o jejich průběhu pravidelně informovat.

 

9. Vyjednávání

Upoutání a udržení zájmu, a hlavně jeho dovedení k nějaké formě zajištění (smlouvy, závazku), vyžaduje určité vyjednávací schopnosti.  Jsem proto vnímavý obchodník a vyjednavač, protože vím, že se to vyplatí. Daří se mi pak zájemce přesvědčit, že vaše nemovitost je pro ně lepší než jakékoli jiné srovnatelné reality na trhu.

 

10. Právní servis

Celá transakce musí být dostatečně právně zajištěna. Musíte mít jako prodávající jistotu, že nakonec dostane kupní cenu, a že ji dostanete včas. To znamená, že se například převod nezadrhne na financování (hypotéční úvěr kupujícího, zástava nemovitosti), ani při zápisu do katastru (správné náležitosti kupní smlouvy a návrhu na vklad).

V této fázi prodeje je nutné sladit potřeby a možnosti plateb kupní ceny na obou stranách kupní smlouvy, i s ohledem na řešení bydlení obou stran.  Je nutné také jednoznačně sjednat termíny vyklizení nemovitosti nebo bytu a předání, specifikovat příslušenství a zařízení bytu (co je a není zahrnuto v kupní ceně).

Pro nás právní servis standardně zajišťuje advokát, se kterým dlouhodobě naše realitní kancelář spolupracuje a který se specializuje na oblast nemovitostí. Zajistí pro vás vyhotovení smlouvy o smlouvě budoucí kupní, kupní smlouvy, smlouvy o úschově i návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Poskytne informace o složení kupní ceny do advokátní úschovy, o vkladu kupní smlouvy do katastru nemovitosti, informaci o přepisu vlastnického práva a vyplacení kupní ceny prodávajícímu.

 

11. Předání nemovitosti

Po provedení vkladu do katastru nemovitostí upřesníme termín předání podle toho, jak byl předtím sjednán v kupní smlouvě. Připravím pro vás veškerou převodní dokumentaci i převod energií a služeb (elektřina, plyn, voda). Při samotném předání bytu obě strany podepíší předávací protokol, ve kterém prodávající potvrdí, že byt předal, a kupující, že nemovitost převzal.

 

Závěrem

Celý prodejní proces byl měl být co nejlépe sladěný, a proto je potřeba věnovat pozornost sebemenším detailům. Důležitá je schopnost rozpoznat, který zájemce je pro vás ten pravý, ten, který je schopný zaplatit nejlepší cenu. Aby všechno nakonec proběhlo, jak má, je nezbytné všechno dobře projednat a kvalitně smluvně podchytit, aby se předešlo možným problémům a nedorozuměním.

Síla úspěšného prodeje je ve skloubení všech aspektů, a to bez znalostí a zkušeností nejde. Jsem tu pro vás, abych vám na vaší „cestě prodeje“ podal pomocnou ruku.

Porovnejte nabídky